Southern Mongolian Human Rights Information CenterSouthern Mongolian Human Rights Information Center
HomeAbout UsCampaignsSouthern Mongolian WatchChineseJapaneseNewsLInksContact Us
<Butsah>

 

 

Өвөр Монгол 2,5 тэрбум ам.долларын өртөг бүхий төмөр замтай болно

   
Бизнес таймс
2006.1.18
 

Хятад улс ирэх гурван жилд Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны хойд хэсэгт 20 тэрбум юань буюу 2.5 тэрбум ам.долларын өртөг бүхий төмөр зам барих болсон тухай Өвөр Монголын Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар мэдэгдлээ. Бүс нутгийн төмөр замын төсөлд хөрөнгө оруулах уриалгыг орон даяар зарлаж байгаа бөгөөд сүүлийн гучин жилд тус бүс нутагт нийтдээ 5 тэрбум юань буюу 617 тэрбум ам.долларын хөрөнгө төмөр замын салбарт оруулаад байгаа ажээ. Энэхүү төмөр замын сүлжээний төсөлд одоо засвартай байгаа Өвөр Монголоос Хэбэй мужийн Жанчхүү хот, Шаньси мужийн Шэнму суурин болон Шаньси мужийн Датонг хотыг холбосон хамгийн багадаа 2500 километр урт төмөр зам багтаж байгаа юм. Шинэ төсөл нь Өвөр Монголын нүүрсний тээвэрлэлтийг улам хялбар, төвөггүй болгоход чиглэгдэж байгаа бөгөөд Өвөр Монголыг далайн гол боомтууд болох Тянь-Жин болон Циндаотай холбох юм. Өвөр Монгол нь Хятадын хөдөө аж ахуйн гол бүс нутаг бөгөөд тус улсын нийт нүүрсний 22.3 хувь буюу 223.4 тэрбум тонн нүүрсний нөөцтэй юм. Түүнчлэн тус бүс нутгийн зургаан том нүүрсний орд байдаг бөгөөд тус бүр нь 10 тэрбум тонны нөөцтэй ажээ.

 

<Butsah>

 

 
From Yeke-juu League to Ordos Municipality: settler colonialism and alter/native urbanization in Inner Mongolia

Close to Eden (Urga): France, Soviet Union, directed by Nikita Mikhilkov

Beyond Great WallsBeyond Great Walls: Environment, Identity, and Development on the Chinese Grasslands of Inner Mongolia

The Mongols at China's EdgeThe Mongols at China's Edge: History and the Politics of National Unity

China's Pastoral RegionChina's Pastoral Region: Sheep and Wool, Minority Nationalities, Rangeland Degradation and Sustainable Development

Changing Inner MongoliaChanging Inner Mongolia: Pastoral Mongolian Society and the Chinese State (Oxford Studies in Social and Cultural Anthropology)

Grasslands and Grassland Science in Northern ChinaGrasslands and Grassland Science in Northern China: A Report of the Committee on Scholarly Communication With the People's Republic of China

The Ordos Plateau of ChinaThe Ordos Plateau of China: An Endangered Environment (Unu Studies on Critical Environmental Regions)
 ©2002 SMHRIC. All rights reserved. Home | About Us | Campaigns | Southern Mongolian Watch | News | Links | Contact Us